Voľby do orgánov samosprávy obci

0
250

Voľby do orgánov samosprávy obcí – Informácia

Önkormányzati választások – információ

Rozhodnutieo vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb