Kultúra

V obci sú aktívne nasledovné organizácie, ktoré sa podieľajú na kultúrnej činnosti:  knižnica, kultúrny dom,ZO Csemadok, Klub dôchodcov, ZO zväzu záhradkárov

Kultúrny dom:
Od roku 2001 je výučba klavírnej hry v kultúrnom dome. deti sa naučia hrať na klavíri veľa klavírnych skladieb. Popri hre na klavíri sa žiaci postupne osvojujú aj teóriu hudby.Učiteľka: Juliana Hajduková

Knižnica:
Knižnica je otvorená : piatok od 14.00 do 17.00 hodiny.Knihovníčka – Gabriela Kilacsková

Úspešný projekt “Nákup kníh”

Obecná knižnica Kráľov Brod  aj v roku 2020 získala finančné prostriedky z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu kultúry národnostných menšín vo výške 500,-€. Spolufinancovanie projektu zabezpečí Obec Kráľov Brod. Hlavným zámerom projektu je umožniť čitateľom k rozvíjaniu svojej osobnosti a vzdelania čítaním kníh v ich materinskom jazyku.

Číslo zmluvy: 20-214-00545      Výška dotácie: 500,-€    Účel dotácie: Nákup kníh

„Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín“

Csemadok:
Citarový súbor Fürge Ujjak
Vedúci : Erdélyi Csaba – 0905 211 100
Členovia : Benkőová Zsófia, Puskásová Zsófia, Szitás Schnábelt Karolina, Szakálová Kinga, Varsányi Viktória, Racskó Regina
Vystupujú na obecných slávnostiach, Od roku 2004 sa zúčastnujú na celoslovnských stretnutiach citarásov. Súbor sa už zúčastnil na viacerých kultúrnych podujatiach aj v Maďarsku- Nagynyárád. Členovia súboru boli v roku 2008 účastníkmi vzdelávacieho kurzu v meste Tiszakécske.

Citarový súbor v roku 2016 vystúpil dvadsaťkrát. Okrem domácich vystúpení, na stretnutí citaristov v Tešedíkove, v Gabčikove, v Galante, … vystúpili aj v Chorvátsku, v Rakúsku a v Maďarsku.

Tvorivé dielne a letný tábor Süss fel nap – vedúca – PaedDr. Puskásová Alžbeta

Klub dôchodcov:
Vedúca klubu je Gabriela Barcziová.

Spevácka skupina Glória vznikla v roku 2001 – Počet členov 15, dirigentkou bola  Mária Szarková. Vystupili na obecných slávnostiach. V decembri sa zúčastnili Adventného koncertu v rímskokatolíckom kostole vo Veľkej Mači a v Horných Salibách. Vystúpili na oblastných a celoštátnych kolách súťaže „Bíborpiros szép rózsa“. Členovia sú stálymi účastníkmi pohrebov, kde spevom odprevádzajú našich spoluobčanov na poslednú cestu.

Základná organizácia zväzu záhradkárov – predseda – Tibor Vadkerti

Organizujú  ochutnávku vín, výstavu zeleniny a ovocia

Prílohy