Faktúry

Nájomná zmluva - Andrea Nagyová

Kúpna zmluva

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000763-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - text

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

Zmluva o dielo+dodatok č.1

zmluva-c.-38-352

Nájomná zmluva

Zmluva o dielo zo dňa 10.4.2018