Zmluvy

Nájomná zmluva-L. Gyurcsi

0
Ladislav Gyurcsi- Nájomná zmluva

Kúpna zmluva zo dňa 30.1.2020

0
Kúpna zmluva

Zmluva o aktualizácii programu

0
TOPSET Solutions s.r.o.

Kúpna zmluva

0
Kúpna zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017 na zabezpečenie úloh...

0
Zmluva o posk. dotácie zo št. rozpočtu na rok 2017 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Zmluva

0
Zmluva o pskytnutí ÚV SR

Kúpna zmluva

0
Kúpna zmluva - Škoda Rapid

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda Horné Saliby

0
Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015-2022  

Milan Zuberec, Javorinka

0
Vokonanie odbornej prehliadky kotolne

DOMERSTAV s.r.o. Trstice

0
Modernizácia domu smútku na miestnom cintoríne v Kráľovom Brode

Jozef Nagy – NJ Stavex

0
Oprava a odstránenie havarijného stavu oplotenia okolo ZŠ v obci Kráľov Brod

Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava

0
Obecný kamerový systém - Kráľov Brod

Margita Kilacsková – Kráľov Brod

0
Nájomná zmluva - byt

Gabriela Pappová – Kráľov Brod

0
Nájomná zmluva

Andrea Nagyová – Kráľov Brod

0
Nájomná zmluva

Adrián Varga

0
Nájomná zmluva

PROUNION, a.s. Nitra

0
Externý manažment a implementácia podporeného projektu

ROVEZ s.r.o. Trnava

0
Obecný kamerový systém

Ing. Marián Péteri, audítor Šaľa

0
Audit účtovnej závierky a audit súladu výročnej správy za rok 2014

AKU-TRANS spol. s r.o. Sereď

0
Zmluva o budúcej zmluve o zabezpečení nakladania s použitými batériami a akumlátorm

Orange Slovensko, a.s.

0
predaj zariadenia Samsung S5611 a účast.programu

Obec Kráľov Brod

0
Nájomný byt

Obec Kráľov Brod

0
Nájomný byt

Obec Kráľov Brod

0
Finančná zábezpeka

Liga proti rakovine

0
finančná zbierka

MUDr. Michal Hudák, MPH, Sereď

0
Zmluva-MUDr

Ladislav Búš, Tomášikovo

0
Odborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávani

Mária Strapáčová, Galanta

0
Zabezpečenie vykonávania úloh pracovnej zdravotnej služby

GET group s.r.o. Rožňava

0
ambulantný predaj