Zmluvy

Zmluva o dielo

0

Zmluva o termínovanom úvere č.60/005/22

0
Zmluva o termínovanom úvere 60 005 22

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 7/2022/RCJ

0
Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 7-2022-RCJ

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€7/2022/RCJ

0
Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 7-2022-RCJ

Dodatok k zmluve o službách

0
Dodatok k zluve o službách

Zmluva o združenej dodávke elektriny

0
Zmluva o združenej dodávke elektriny

Nájomná zmluva – Alexander Csandal

0
Nájomná zmluva - Alexander Csandal

Zmluva o dodávke plynu

0
Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.40/2021

0
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby

Nájomná zmluva – Róbert Salát

0
Nájomná zmluva - Róbert Salát

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

0
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Nájomná zmluva – František Koleszár

0
Nájomná zmluva - František Koleszár

Rámcová zmluva na poskytnutie služieb

0
Rámcová zmluva na poskytnutie služieb

Nájomná zmluva – Katarína Gáspárová

0
Nájomná zmluva - Katarína Gáspárová

Nájomná zmluva – Andrea Gyeszatová

0
Nájomná zmluva - Andrea Gyeszatová

Nájomná zmluva – Ingrid Márkusová

0
Nájomná zmluva - Ingrid Márkusová

Nájomná zmluva – Baltazár Bartakovics

0
Nájomná zmluva - Baltazár Bartakovics

Dohoda č.21/05/010/28

0
Dohoda č. 21.05.010.28

Nájomná zmluva – Štefan Kilácskó

0
Nájomná zmluva -Štefan Kilácskó

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.21-214-00454

0
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.21-214-00454