Zmluvy

Kúpna zmluva

Zmluva o partnerstve v oblasti výstavby a prevádzky veterných elektrární

Zmluva č.14268208U05

Emil Kozák-nájomná zmluva

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k mot. vozidlu

Zmluva o úvere

Zmluva o dielo

Nájomná zmluva Morvaiová

Nájomná zmluva

Zmluva o kontrolnej činnosti

ZMLUVA č. 39 098

Rámcová zmluva

Zmluva č.ZNR 1111201821

Katarína GáspárováBaltazár Bartakovics

Zmluva o dielo

Alexander Gyalog

Ildikó Cubová

Alexander CsandalIngrid Márkusová

Róbert Salát

Rudolf Varsányi

Negyedi Tünde

Štefan Kilácskó