Cintorín

 

Uctime si pamiatku zosnulých, pretože každý život si vždy zasluhuje lásku a spomienky.

Zoznam hrobových miest v cintoríne v Kráľovom Brode.

Vážení občania, naša obec spustila “ virtuálny cintorín obce“, ktorý si môžete pozrieť na linku, ktorý je uvedený pod textom.

INFO: www.cintoriny.3wsk.sk