Aktuality / Podujatia / Úradná tabuľa

Prerušenie distribúcie elektriny – Villanyáram szolgáltatás szüneteltetése

Értesítjük a falu lakosságát, hogy 2018. december 12-én,  7.30 órától  – 15.30 óráig nem lesz villanyáram  Úrföldön és Királyrévben a 2-es házszámtól az 58-as házszámig , a 134-es házszámtól a 295-ös házszámig és a közbeeső háztartásokban valamint a 371-es lakóházban. Oznamujeme obyvateľom, že  dňa  12-ho decembra 2018,  od 7.30. do 15.30 hodiny budú nasledovné domácnosti  bez dodávky elektriny :  Slovenské

Africký mor ošípaných – prevencia

Africký mor ošípaných AMO Prílohy Africký mor ošípaných AMO (214 kB) 06.12.2018

Upozornenie pre občanov, chovateľov ošípaných

Upozornenie pre občanov, chovateľov ošípaných Prílohy Upozornenie pre občanov, chovateľov ošípaných (213 kB) 06.12.2018

Mikulášska oslava – Mikulásváró

Pozvánka- meghívó Mikulás váró Prílohy Pozvánka- meghívó Mikulás váró (165 kB) 03.12.2018

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode – pozvánka *A Királyrévi Önkormányzat alakuló ülése – meghívó

Od   starostu   obce       K r á ľ o v     B r o d P o z v á n k a  Pozývam  Vás na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 6. decembra  2018 /štvrtok/  o 18,00 hodine v miestnom kultúrnom dome s týmto programom: Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému

KALENDÁR

AEC v1.0.4

UDALOSTI V OBCI

  • Žiadne pripravované udalosti
AEC v1.0.4

OBEC NA FACEBOOKU