Spolupráca medzi generáciami

Kód projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/041

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Prílohy Výzva na predloženie ponuky (596 kB) 22.09.2020

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Prílohy Výzva na predloženie ponuky (686 kB) 21.09.2020

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Výzva na predkladanie cenovej ponukyVýzva na predkladanie cenovej ponuky

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja-Pénzügyi hozzájárulás folyósításáról szóló szerződés az Európai Regionális Fejlesztési Alapból

Zmluva-Interreg-Slovakia-Hungary Prílohy Zmluva-Interreg-Slovakia-Hungary (7 MB) 11.09.2020