Spolupráca medzi generáciami

Kód projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/041

Zmluva o dielo-VECO-Mont,s.r.o.

Zmluva o dielo-VECO-Mont s.r.o. Prílohy Zmluva o dielo-VECO-Mont s.r.o. (951 kB) 19.10.2020

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Prílohy Výzva na predloženie ponuky (596 kB) 22.09.2020

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Prílohy Výzva na predloženie ponuky (686 kB) 21.09.2020

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Výzva na predkladanie cenovej ponukyVýzva na predkladanie cenovej ponuky

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Výzva na predkladanie cenovej ponuky