Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Zverejnené dňa

Návrh rokovacieho poriadku

Zverejnené dňa

POSVP_2018 obce POaFO podnikatelia

Zverejnené dňa