Záznam z prieskumu trhu – Chodník pri cintoríne

0
Záznam z prieskumu trhu - Chodník pri cintoríne

VZN o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a...

0
VZN-obec-Kralov-Brod-o-dani-z-nehnutelnosti-o-miestnom-poplatku-za-KO-a-DSO-o-miestnej-dani-za-uzivanie-verejneho-priestranstva-o-miestnej-dani-2022