VZN o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a...

0
VZN-obec-Kralov-Brod-o-dani-z-nehnutelnosti-o-miestnom-poplatku-za-KO-a-DSO-o-miestnej-dani-za-uzivanie-verejneho-priestranstva-o-miestnej-dani-2022

Rozpočet obce Kráľov Brod na roky 2022-2024

0
navrh-rozpoctu-obce-kralov-brod---roky-2022-2024

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

0
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Ohlasovňa pobytu v Kráľovom Brode na návrh vlastníka  podľa § 7 ods. 1 písm. f, zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení...

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

0
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Ohlasovňa pobytu v Kráľovom Brode na návrh vlastníka  podľa § 7 ods. 1 písm. f, zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení...