Zmluvy

Dohoda č. 16/05/010/24 ÚPSVaR Galanta

0
dohoda-c-upsvr-galanta

Nájomná zmluva – Čandalová

0
najomna-zmluva-candalova

Zmluva o dielo

0
zmluva-o-dielo-zo-dna-10-10-2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

0
zmluva-o-najme

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. RR/62/2016

0
zmluva-o-poskytnuti-fin-prispevku

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

0
Zmluva o pripojení odber. elekt. zariad.

Zmluva o dielo č. 10/2016

0
Zmluva o dielo

Zmluva č. 4 OZaHF –

0
Zmluva č.4 OZaHF GA-12

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

0
Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi Kráľov Brod

Kúpna zmluva na kúpu motorového vozidla č. 2/2016

0
Kúpna zmluva na kúpu motorového vozidla

Zmluva o dielo

0
Zmluva o dielo

Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi Kráľov Brod

0
Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi Kráľov Brod

Zmluva o spolupráci a poradenstve

0
Zmluva o spolupráci a poradenstve

Mandátna zmluva č. 8/2016

0
Mandátna zmluva č 8 2016