Zmluvy

dohoda-c-upsvr-galanta

najomna-zmluva-candalova

zmluva-o-dielo-zo-dna-10-10-2016

zmluva-o-najme

zmluva-o-poskytnuti-fin-prispevku

poskytnutie-dotacie

Zmluva o pripojení odber. elekt. zariad.

Zmluva o dielo

Zmluva č.4 OZaHF GA-12

Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi Kráľov Brod

Kúpna zmluva na kúpu motorového vozidla

Zmluva o dielo

Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi Kráľov Brod

Zmluva o spolupráci a poradenstve

Mandátna zmluva č 8 2016