Škola

V obcí je zriadená základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským.

Adresa: Kráľov Brod č.6
Tel.: 031 7780018
E-mail: zskbrod@gmail.com
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Pappová
Učiteľka: Mgr. Katarína Erdélyi
Vychovávateľka: Mgr. Darina Mikuš Cziráková

Učiteľky MŠ: Eleonóra Faragová, Mgr.Flóra Gomboš