Zmluvy 2013

17/2013 M. Rýdlová , Kráľov Brod Orná pôda 0
16/2013 B. Demeter, Kráľov Brod Orná pôda 0
2013/1 ZŠ s MŠ s VJM – Komunal Energy, s.r.o. Martin Zmluvy o združenej dodávke elektriny 0
2013/3 ZŠ s MŠ s VJM – MAGNA E.A. s.r.o. Zmluva o dodávke plynu 0
2013/2 ZŠ s MŠ s VJM – Západoslovenská energetika Zmluva o pripojení 0
15/2013 Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava Nenávratný finančný príspevok 73.038,03 €
14/2013 občania Prenájom miest na pohrebisku Kráľov Brod 10.- – 20.- €
13/2013 Ján Holp , Javorinka odborná prehliadka 216.-€
12/2013 VF Project & Marketing s.r.o. spracovanie žiadosti o nenávratný fin. príspevok 250.-€
11b/2013 DOMERSTAV s.r.o. Rekonštrukcia chodníkov v obci Kráľov Brod II. etapa 14.077,31
11a/2013 Jozef Nagy NJ-STAVEX Trstice Modernizácia krytej tribúny futbalového štadióna-Kráľov Brod 23.795,15
11/2013 Anna Morvayová prenájom miesta na pohrebisku 10.-€
10/2013 Arpád Horváth – Čierna Voda Vykonanie studniarskych prác 600.-€
9/2013 Kazimír Cséfalvay,Veľké Úľany Reštaurátorské práce na kamennom súsoší sv. Trojici 4.940.-€
8/2013 L&I Security s.r.o. Zabezpečenie ochrany majetku 0
7/2013 Rozália Kocsisová Zmluva o prenájme na pohrebisku 20.-€
6/2013 Štefan Gróf prenájom miesta na pohrebiska 20.-€
5/2013 Ing. Marián Péteri Šaľa Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 830.-€
4/2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka vody z verejného vodovodu Odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie 0
3/2013 GAGA s.r.o. Povoda spolupráca na administratívno-technickom zabezpečení verejného obstarávania 500.-
1/2013 Milan Zuberec – Javorinka vykonanie odbornej prehliadky 0
2/2013 AQUAMONT spol. s r.o. Horné Saliby rekonštrukcia chodníka 0