Zmluvy

Ladislav Gyurcsi- Nájomná zmluva

Kúpna zmluva

Zmluva o dielo-NJ Stavex

Zmluva o partnerstve v oblasti výstavby a prevádzky veterných elektrární