Zmluvy

Zmluva o dielo

0
Zmluva-o-dielo---Rozsirenie-infrastruktury-Obec-Kralov-Brod-vs-NJ-STAVEX-Jozef-Nagy-27-08-2019krycí list

Zmluva o úvere 1

0
Zmluva o úvere 1

Interreg SK-HU

0
Zmluva Interreg Slovakia-Hungary

Zmluva o poskyt. služby ESPIK

0
Zmluva o posk.služby-ESPIK

Zmluva č.60-PRcov/OAaVP/4518/2020 o poskyt.účelovej dotácie

0
Zmluva o posk.účelovej dotácie

Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Slovensko

0
Zmluva o poskyttovaní verejných služieb - Orange1

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

0
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 18/CKF/2020

0
Zmluva o poskytnutií finačných prostriedkov 8CKF2020

Nájomná zmluva

0
Nájomná zmluva - Barbara Oroszi

Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZO

0
Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZO

Mandátna zmluva

0

Zmluvy SLSP

0
Zmluva o Elektronickej službe Business24

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

0
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo ..Dodatok č.1 k zmluve o diele

Nájomná zmluva-L. Gyurcsi

0
Ladislav Gyurcsi- Nájomná zmluva

Kúpna zmluva zo dňa 30.1.2020

0
Kúpna zmluva

Zmluva o dielo – NJ Stavex

0
Zmluva o dielo-NJ Stavex

Zmluva o partnerstve v oblasti výstavby a prevádzky veterných elektrární

0
Zmluva o partnerstve v oblasti výstavby a prevádzky veterných elektrární