Zmluvy

Zmluva o poskytovaní tech. a bezp. služby

0
Zmluva o poskytovaní tech. služby 11Zmluva o poskyt.bezpeč. služby

Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy

0
Zmluva o municipálnom úvere

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom

0
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok č. 99/CC/20-D1 k zmluve o záruke č.99/CC/20-D1

0
Dodatok c. 99CC20D1 k zmluve o záruke 99CC20SLSP_VOP_POP_Sadzobnik_pasivne_a_aktivne_produkty_aktualizacia_k_01082020HQTOM_038_PRINT_432783_2020-08-21_13-31-38-459

Z M L U V A č. 0107/PRB/2020 o poskytnutí dotácie na obstaranie...

0
Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

Z M L U V A č. 0106/PRB/2020 o poskytnutí dotácie na obstaranie...

0
Zmluva o poskyt. dotácie na odstaranie najomnych bytov

Zmluva o dielo

0
Zmluva-o-dielo---Rozsirenie-infrastruktury-Obec-Kralov-Brod-vs-NJ-STAVEX-Jozef-Nagy-27-08-2019krycí list

Zmluva o úvere 1

0
Zmluva o úvere 1

Interreg SK-HU

0
Zmluva Interreg Slovakia-Hungary

Zmluva o poskyt. služby ESPIK

0
Zmluva o posk.služby-ESPIK

Zmluva č.60-PRcov/OAaVP/4518/2020 o poskyt.účelovej dotácie

0
Zmluva o posk.účelovej dotácie

Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange Slovensko

0
Zmluva o poskyttovaní verejných služieb - Orange1

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

0
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 18/CKF/2020

0
Zmluva o poskytnutií finačných prostriedkov 8CKF2020

Nájomná zmluva

0
Nájomná zmluva - Barbara Oroszi

Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZO

0
Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZO

Mandátna zmluva

0

Zmluvy SLSP

0
Zmluva o Elektronickej službe Business24

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

0
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo ..Dodatok č.1 k zmluve o diele

Nájomná zmluva-L. Gyurcsi

0
Ladislav Gyurcsi- Nájomná zmluva

Kúpna zmluva zo dňa 30.1.2020

0
Kúpna zmluva