Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom

0
696

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb