Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom

0
443

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb