Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom

0
279

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb