Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom

0
738

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb