Zmluvy

Zmluva o dielo KB-001/2021

0
Zmluva o dielo KB-001-2021

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

0
Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

Zmluva o dielo

0
Zmluva o dielo Domerstav s.r.o.

Dodatok č.2020/1 k zmluve o uskladnení TKO

0
Dodatok č.1 k zmluve o uskladnení TKO

Darovacia zmluva – IVECO

0
Darovacia zmluva KRHZ

Poistná zmluva

0
Poistná zmluva

Zmluva o dielo-Bemia plus s.r.o.

0
Zmluva o dielo -BEMIA plus,s.r.o.

0
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadpvpm hospodárstve č.S201000572