Zmluvy

Dodatok k zmluve o službách

0
Dodatok k zluve o službách

Zmluva o združenej dodávke elektriny

0
Zmluva o združenej dodávke elektriny

Nájomná zmluva – Alexander Csandal

0
Nájomná zmluva - Alexander Csandal

Zmluva o dodávke plynu

0
Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.40/2021

0
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby

Nájomná zmluva – Róbert Salát

0
Nájomná zmluva - Róbert Salát

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

0
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Nájomná zmluva – František Koleszár

0
Nájomná zmluva - František Koleszár

Rámcová zmluva na poskytnutie služieb

0
Rámcová zmluva na poskytnutie služieb

Nájomná zmluva – Katarína Gáspárová

0
Nájomná zmluva - Katarína Gáspárová

Nájomná zmluva – Andrea Gyeszatová

0
Nájomná zmluva - Andrea Gyeszatová

Nájomná zmluva – Ingrid Márkusová

0
Nájomná zmluva - Ingrid Márkusová

Nájomná zmluva – Baltazár Bartakovics

0
Nájomná zmluva - Baltazár Bartakovics

Dohoda č.21/05/010/28

0
Dohoda č. 21.05.010.28

Zmluva o nájme poľnohospodárskych nehnuteľností

0
Zmluva o nájme poľnohospodárskych nehnuteľností

Nájomná zmluva – Štefan Kilácskó

0
Nájomná zmluva -Štefan Kilácskó

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.21-214-00454

0
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.21-214-00454

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.21-120-01483

0
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.21-120-01483

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.21-110-00452

0
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.21-110-00452

Nájomná zmluva – Alexander Gyalog

0
Nájomná zmluva - Alexander Gyalog

Nájomná zmluva – Helena Bitterová

0
Nájomná zmluva - Helena Bitterová

Nájomná zmluva – Margita Kilacsková

0
Nájomná zmluva - Margita Kilacsková

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Viktória Rýdlová

0
Zmluva o nájme nebytových priestorov-Viktória Rýdlová

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 04/CKF/2021

0
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov

Zmluva o službách č. 260821/4

0
Zmluva o službách

Nájomná zmluva

0
Katarína Benešová

Zmluva a Municipálnom úvere, dodatok č. 1

0
Zmluva o Municipálnom úvere dodatok č. 1

Nájomná zmluva

0
Adrián Varga

Zmluva o dielo – Interreg

0
Zmluva o dielo - interreg