Zmluvy

Zmluva č.07- TTSK

0
Zmluva TTSK

Zmluva o poskytovaní služieb

0
zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o posk. dotácie z prostriedkov DPO SR

0
Zmluva č. 321 0095 o posk. dotácie z prostriedkov DPO SR

Kúpna zmluva -par.c č.306/2

0
Kúpna zmluva - zast. plocha a nádv.

Mandátna zmluva č. MBK 021/2021

0
Mandátna zmluva MBK0212021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

0
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok č.1 k Zmluve o pôžičke

0
Dodatok č.1 k Zmluve o pôžičke

Zmluva o dielo KB-001/2021

0
Zmluva o dielo KB-001-2021

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

0
Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

Zmluva o dielo

0
Zmluva o dielo Domerstav s.r.o.

Dodatok č.2020/1 k zmluve o uskladnení TKO

0
Dodatok č.1 k zmluve o uskladnení TKO

Darovacia zmluva – IVECO

0
Darovacia zmluva KRHZ

Poistná zmluva

0
Poistná zmluva

Zmluva o dielo-Bemia plus s.r.o.

0
Zmluva o dielo -BEMIA plus,s.r.o.

0
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadpvpm hospodárstve č.S201000572