Zmluvy 2011

22 Kancelária Národnej rady SR Multifunkčné zariadenie HP LJ 3330 0
19 Obec nehnuteľnosti 0
20 Imrich Kovács služby 0
21 ZSE Distribúcia a.s. služby 0
18 OTP Banka slovensko,a.s. úver *
17 obec LV č.505 25.000.-€
15 Dôvera zdravotná poisťovňa elektronická kominikácia 0
16 Obec Kráľov Brod hrobové miesto 0
14 Örmester Slovakia s.r.o. bezpeč.služby 0
13 Ústav informácií a prognóz školstva služby 0
12 Komunal Energy, a.s. dodávka elektriny 0
11 Obec Kráľov Brod parc.č.389/1 2318,76 Eur
10 Energet, s.r.o. odborné poradenstvo 0
9 Ministerstvo kultúry SR Dotácia 500.- €
8 Obec Kráľov Brod hrobové miesto 14.-€ / 10 r.
7. Trnavský samosprávny kraj finančné prostriedky 2500.-€
6 Obec Kráľov Brod hrobové miesto 20.- € / 10 r.
5. Orange Slovensko Dodatok k zmluveOrange2
2. ZVS Šaľa zmluva ZVS Šaľa
4. Orange Slovensko Dodatok k zmluve Orange
3. Kráľov Brod zmluva – Deň narcisov 2011
1. Kráľov Brod Zmluva o dielo