Zastupiteľstvo

OZ 19.8.20211.
1. Eva Kubičeková-zástupca starostu
2. Mgr. Zsolt Kilacsko
3. Imrich Sárkány

4. Andrea Takáčová

5. Alexander Keller

6. Szilárd Szomolai

Komisie obecného zastupiteľstva:


Komisia ekonómie
Predseda: Mgr. Zsolt Kilacsko
Členovia: Ing. Zsolt Marczibál, Mgr. Gabriela Szuhová, Karolína Szitás Schnábelt


Komisia výstavby a bývania
Predseda: Alexander Keller
Členovia:Juliana Mészárosová, Anna Bedeová


Komisia ochrany verejného poriadku
Predseda: Mgr. Zsolt Kilacsko
Členovia : Peter Varsányi


Poľnohospodárska komisia :
Predseda : Norbert Tončko
Členovia : Loránt Czirák, Peter Varsányi


Komisia pre ochranu a tvorbu životného prostredia : 

Predseda : Szilárd Szomolai

Členovia : Karolína Szitás Schnábelt, Mgr. Zsolt Kilacsko, Anna Bedeová

—————————————————————————–

Komisia pre telovýchovu, šport :
Predseda: Andrea Takáčová
Členovia: Štefan Czirák, Peter Varsányi


Sociálna komisia :

Predseda : Eva Kubičeková

Členovia : Mgr. Flóra Gomboš, Karolína Szitás Schnábelt


Komisia pre kultúru a vzdelanie :

Predseda : Imrich Sárkány

Členovia : Csaba Erdélyi


Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Členovia: Mgr. Zsolt Kilacsko,  Alexander Keller


Vykonávatelia občianskych obradov:
Mgr. Gergely Agócs, Mgr. Zsolt Kilacsko, Eva Kubičeková

Prílohy