OZ 27.6.2019OZ 27.6.2019

1. Karolína Szitás Schnábelt -zástupca starostu
2. Mgr. Zsolt Kilacsko
3. Eva Kubičeková
4. Imrich Sárkány
5. Andrea Takáčová

6. Norbert Tončko
7. Alexander Keller

Komisie obecného zastupiteľstva:


Komisia ekonómie
Predseda: Karolína Szitás Schnábelt
Členovia: Mgr. Zsolt Kilacsko, Ing. Zsolt Marczibál, Mgr. Gabriela Szuhová


Komisia výstavby a bývania
Predseda: Alexander Keller
Členovia:Juliana Mészárosová, Anna Bedeová


Komisia ochrany verejného poriadku
Predseda: Mgr. Zsolt Kilacsko
Členovia :Norbert Tončko, Peter Varsányi


Poľnohospodárska komisia a komisia pre ochranu a tvorbu životného prostredia:
Predseda : Norbert Tončko
Členovia : Loránt Czirák, Peter Varsányi


Komisia pre telovýchovu, šport :
Predseda: Andrea Takáčová
Členovia:


Sociálna komisia :

Predseda : Eva Kubičeková

Členovia : Mgr. Flóra Gombošová, Dorota Schnábeltová


Komisia pre kultúru a vzdelanie :       Predseda : Imrich Sárkány

Členovia : Csaba Erdélyi, Dorota Schnábeltová


Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Členovia: Mgr. Zsolt Kilacsko,  Alexander Keller


Vykonávatelia občianskych obradov:
Mgr. Gergely Agócs, Karolína Szitás Schnábelt, Mgr. Zsolt Kilacsko

Prílohy