Zastupiteľstvo

1. Attila Lukács
2. Mgr. Gergely Agócs
3. Csaba Erdélyi
4. Dušan Hirka – zástupca starostu
5. Ing. Zsolt Marczibál
6. Juliana Mészárosová
7. Ján Gockert

Komisie obecného zastupiteľstva:


Komisia ekonómie
Predseda: Ing. Zsolt Marczibál,
Členovia: Dušan Hirka, Mgr. Gabriela Szuhová


Komisia výstavby a bývania
Predseda: Ján Gockert
Členovia: Juliana Mészárosová, Jaroslav Pollák


Komisia ochrany verejného poriadku a sociálnej komisie
Predseda: Mgr. Gergely Agócs
Členovia : Štefan Farago, Ing. Gabriela Gyalogová, Zoltán Mészáros, Peter Varsányi


Poľnohospodárska komisia a komisia pre ochranu a tvorbu životného prostredia:
Predseda : Attila Lukács
Členovia : Anna Bedeová, Bartolomej Demeter


Komisia pre telovýchovu, šport , kultúru a vzdelanie:
Predseda: Juliana Mészárosová
Členovia: Mgr. Gergely Agócs, Csaba Erdélyi, Július Kollárik, Dorota Schnábeltová


Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Členovia: Attila Lukács, Ján Gockert, Csaba Erdélyi


Vykonávatelia občianskych obradov:
PhDr. Pavel Racsko, Dušan Hirka, Mgr. Gergely Agócs,

Prílohy