Zastupiteľstvo

1. Melinda Keszeli-zástupkyňa starostu
2. Andrea Takáčová
3. Eva Kubičeková
4. Ing. Zoltán Laczkó
5. Mgr. Zoltán Szmatana
6. Alexander Keller
7. Mgr. Zsolt Kilacsko


Komisia ekonómie
Predseda: Mgr. Zsolt Kilacsko
Členovia: Ing. Zoltán Laczkó, Mgr. Gabriela Szuhová


Komisia ochrany verejného poriadku a sociálnych vecí
Predseda: Eva Kubičeková
Členovia:Karolína Szitás Schnábelt, Mgr. Flóra Gomboš, Mgr. Nátália Serédiová


Poľnohospodárska komisia a komisia pre ochranu a tvorbu životného prostredia:
Predseda : Ing. Zoltán Laczkó
Členovia : Mgr. Paulína Bugárová, Anna Bedeová, Mgr. Zoltán Szmatana


Komisia pre telovýchovu a šport :
Predseda: Mgr. Zoltán Szmatana
Členovia: Ján Kubovič, Andrea Takáčová


Komisia pre kultúru a vzdelanie :
Predseda : Andrea Takáčová
Členovia : Csaba Erdélyi, Mgr. Darina Mikuš Czirák, Bernadeta Alföldi, Eva Kubičeková, Karolína Szitás Schnábelt


Komisia zdravotníctva :
Predseda : Melinda Keszeli
Členovia : Alexandra Polláková, Katarína Járóová

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Členovia: Mgr. Zsolt Kilacsko,  Melinda Keszeli, Eva Kubičeková

Komisia výstavby a bývania:

Predseda : Alexander Keller

Členovia: Juliana Mészárosová, Anna Bedeová


Vykonávatelia občianskych obradov:
Mgr. Gergely Agócs, Mgr. Zsolt Kilacsko, Eva Kubičeková, Melinda Keszeli

Predseda školskej rady pri ZŠ a MŠ s VJM Kráľov Brod:
Eva Kubičeková

Prílohy