Zdravotníctvo

OBVODNÁ LEKÁRKA:

MUDR. MARTINA VAGOVIČOVÁ,  Zdravotná sestra: Judita Szarková

Ordinácia: Utorok, štvrtok – Kráľov Brod / v budove Agrostaar KB č. 2/ Od 7.00 – do 13.00 Tel.č. 031 7780 359

Pondelok, streda, piatok od 7.00 – do 13.00 – Zdravotné stredisko Dolné Saliby č.20

Tel.č. 031 7853 176
MUDr. Beata  Lukovicsová, Zdravotná sestra: Eva Juhosová

Adresa: Zdravotné stredisko 925 42 Trstice 318

Telefon: +421(0)31-77-82-244

MUDR. DANA INGELIOVÁ, Zdravotná sestra: Alžbeta Kováčová

Ordinuje v Horných Salibách denne od 7,30 do 14,30. Poobede navštevuje chorých pripútaných na lôžko.

Tel.: 031 7852244

SÚKROMNÁ DETSKÁ AMBULANCIA           
MUDr. Enikő Gútay
Zdravotná sestra: Viola Vinczeová
Adresa: Zdravotné stredisko 925 42 Trstice 318
Telefon: +421(0)31-77-82-293

Pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok – 7.00 – 15.30 hod

Zubná ambulancia: MUDr. Beáta Lénártová – Trstice –Kráľov Brod

Gynekologická ambulancia:

MUDr. Juraj Puha,   Zdravotná sestra: Marta Kovácsová

Adresa: Zdravotno-sociálne centrum Alžbety Svätej II. 925 42 Trstice 1277

Telefon: 0911/265 552

Ordinuje : Pondelok 13.30 – 17.00 (Trstice)

Utorok 8.00 – 12.00 (Mostová),12.30 – 16.00 (Horné Saliby)

Streda 8.00 – 14.00 (Trstice)

Štvrtok 13.30 -16.00 (Mostová) 16.00 – 19.00 (Tomášikovo)

Piatok 7.30 – 11.30 (Horné Saliby)

Neurologická ambulancia:

MUDr. Magdaléna Farkas,  Zdravotná  sestra: Andrea Szüllőová

Adresa: Zdravotno-sociálne centrum Sv. Alžbety II. 925 42 Trstice1277

Telefon: 0918/605 866

Ordinuje : Pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok

7.00 – 12.30   /   13.30 – 14.30  od  14.30 do 15.30 – Administratívna práca

Lekáreň u raka v Trsticiach :  Majiteľ: Mgr. Zaťková Eva   Adresa: Hlavná ulica 925 42 Trstice Telefón: 031/7782 230

Lekáreň Botanicus – Dolné Saliby – Mgr. Erika Mudrochová Sanitárka: Eva Bukovská Lekáreň je otvorená denne od 8,30 do 15,30.Tel.č.7853177