Zmluvy 2014

18/2014 Ivan Zelenák Matúškovo Nehnuteľnosti – materská škola 62.000.- €
17/2014 ZEDOKA s.r.o Matúškovo Rekonštrukcia chodníkov v obci Kráľov Brod III. etapa 17985,04 €
16/2014 EcoLed Solutions a.s. Bratislava Vybudovanie a prevádzkovanie moder. osvet.sústavy 0
15/2014 Milan Zuberec, Javorinka Vykonanie odbornej prehliadky nízkotlakovej kotolne 301.-€
14/2014 ZEDOKA, s.r.o Matúškovo Oprava havarijného stavu miestnej komunikácie 19965,43 €
12/2014 Cs. Erdélyi, I. Nagyová nehnuteľnosť 0
13/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta Pracovná činnosť 0
11/2014 OTP Banka Slovensko a.s. Vinkulovanie výplatu peňažných prostriedkov 0
10/2014 OTP Banka Slovensko a.s. Komunálny investičný úver 14077,31 €
9/2014 OTP Banka Slovensko, a.s. Komunálny investičný úver 19829,29 €
8/2014 Ingrid Győriová- INTERVYT Trhová Hradská Dodávka a montáž výpočtovej techniky 2173,20 €
7/2014 OTP Banka Slovensko, a.s. Vinkulovanie výplatu peňažných prostriedkov /
6/2014 OTP Banka Slovensko, a.s. Komunálny investičný úver 87 645,64 €
5/2014 Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava Modernizácia krytej tribúny futb. štadióna Kráľov Brod 19.829,29 €
4/2014 Pôdohospodárska platobná agentúra Rekonštrukcia chodníkov v obci Kráľov brod – II. etapa 14077,31 EUR
3/2014 Ing. Marián Péteri – audítor Audit účtovnej závierky 830.-€
2/2014 ZM Stav s.r.o. Výmena okien ZŠ Kráľov Brod 15010,12 €
1/2014 Insomnium, s.r.o. Bezpečnostný projekt 249.-€