Zmluvy 2012

18/2012 Agrostaar KB spol. s r.o. Kráľov Brod Nehnuteľnosť 0
17/2012 MAGNA E.A. s.r.o. distribúcia 0
16/2012 Nájomca prenájom miesta na pohrebisku 20.-€
15/2012 Komunal Energy s.r.o. Žilina služby dodávky elektriny 0
14/2012 fyzické osoby hrobové miesto 20.-€
13/2012 Peter Števík – Bratislava Odborná prehliadka 80.-€
12/2012 Trnavský samosprávny kraj dotácia 250.-€
10/2012 Agrostaar KB spol.s r.o. Kráľov Brod nehnuteľnosť 0
9/2012 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dotácia 500.- €
8/2012 Imrich Kovács M.A. služby 0
7/2012 Agrostaar KB spol.s r.o. nehnuteľnosť v Kú Kráľov Brod 0
6/2012 Liga proti rakovine SR spolupráca 0
5/2012 DATATRADE s.r.o. služby 0
3/2012 Slovak Telekom a.s. služby 0
4/2012 Slovak Telekom.a.s. služby 0
2/2012 Úrad práce,socialnych vecí a rodiny Galanta absolventská prax 0
1/2012 Juliana Szalaiová Dvojhrob 20.-€