Zmluvy

Faktúry za obdobie júl-december 2017

0
Faktúry za obdobie júl-december 2017

Nájomná zmluva

0
Nájomná-zmluva-SVP

Zmluva o nájme nebytových priestorov

0
Zmluva o nájjme nebytových priestorov

Zmluva o poskytnutí technickej služby

0
SEGA Audio spol. s r.o.

Zmluva o aktualizácii programu

0
TOPSET Solutions s.r.o.

Zmluva o dielo – Obecný kamerový systém

0
Zmluva o dielo-Obecný kamerový systém

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti

0
Dodatok č.1 k zmluve o posk. lekárskej pos. činnosti

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

0
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Nájomná zmluva –

0
Nájomná zmluva- Bedeová

Kúpna zmluva

0
Kúpna zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017 na zabezpečenie úloh...

0
Zmluva o posk. dotácie zo št. rozpočtu na rok 2017 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Mandátna zmluva č.14/2017

0
mandatna-zmluva