Zmluvy

Faktúry za obdobie júl-december 2017

Nájomná-zmluva-SVP

Zmluva o nájjme nebytových priestorov

SEGA Audio spol. s r.o.

TOPSET Solutions s.r.o.

Zmluva o dielo-Obecný kamerový systém

Dodatok č.1 k zmluve o posk. lekárskej pos. činnosti

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Nájomná zmluva- Bedeová

Kúpna zmluva

Zmluva o posk. dotácie zo št. rozpočtu na rok 2017 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

mandatna-zmluva