Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

0
293

Zmluva o posk. dotácie zo št. rozpočtu na rok 2017 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality