Home Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb