Oznámenie o uložení zásielky

Obecný úrad v Kráľovom Brode oznamuje, že na Obecnom úrade Kráľov Brod sa nachádza „Oznámenie o uložení zásielky“ pre :   Tadeusz Juríček  –  Dôvera zdravotná poisťovňa     

Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 10  kalendárnych dní od vyvesenia na úradnej tabuli na Obecnom úrade , Kráľov Brod. Zásielku si môžete prevziať na pošte v Kráľovom Brode do 4.7.2018

ZDIEĽAŤ