Zlmuva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

0
728

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000763-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – text