Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

0
180

Prílohy