Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

0
160

Prílohy