Voľby do orgánov samosprávnych krajov

0
264

Rozhodnutieo vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov -informácia

Választások az önkormányzati régiók testületébe információ