Návrh – VZN-ktorým sa upravujú podmienky držania psov a chovu hospodárskych zvierat.

0
637

VZN o poskytovani dotacii z rozpočtu obce (2020)návrh VZN-obec-Kralov-Brod-o-dani-z-nehnutelnosti-o-miestnom-poplatku na rok 2021Návrh VZN_o_odpadoch_2020VZN-drzanie-psov-a-hospodarskych-zvierat-obec-kralov-brod-18-08-2020-update-12-10-2020