Home Návrh – VZN-ktorým sa upravujú podmienky držania psov a chovu hospodárskych zvierat. návrh VZN-obec-Kralov-Brod-o-dani-z-nehnutelnosti-o-miestnom-poplatku na rok 2021

návrh VZN-obec-Kralov-Brod-o-dani-z-nehnutelnosti-o-miestnom-poplatku na rok 2021