Zloženie sľubu nových poslancov a starostu

ZDIEĽAŤ