Zloženie sľubu nových poslancov a starostu

0
1122