Home Zlmuva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000763-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - text

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000763-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – text