Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku voľbách prezidenta Slovenskej republiky

0
33

Prílohy