VZN Obce Kráľov Brod o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

0
400

VZN_vzor_elektronická-komunikácia-obce

Prílohy