vzn-obce-kralov-brod-o-ustanoveni-cinnosti-ktorych-vykonavanie-je-na-uzemi-obce-zakazane-alebo-obmedzene