Home Usmernenia – Koronavírus-COVID-19 – információk verejna-vyhlaska_rozhodnutie_zakaz-hromadnych-podujati

verejna-vyhlaska_rozhodnutie_zakaz-hromadnych-podujati