Home Usmernenia – Koronavírus-COVID-19 – információk Uznesenie vlády SR k návrhu na rozšírenie núdzového stavu ,27.3.2020

Uznesenie vlády SR k návrhu na rozšírenie núdzového stavu ,27.3.2020