Určenie zamestnanca zodpovedného za organizačno-technické zabezpečenie volieb prezidenta SR

0
126