Slávnostné odovzdanie stavby “Rekonštrukcia pravostrannej hrádze Čiernej Vody”

ZDIEĽAŤ