Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

0
522

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Kráľovom Brode na návrh vlastníka  podľa § 7 ods. 1 písm. f, zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom 04.01. 2021 trvalý pobyt

Meno a priezvisko Dátum narodenia
Tibor Kubicsek     Nar.: 1995

 Miestom nového trvalého pobytu   je  obec Kráľov Brod.

V Kráľovom Brode, 04. januára  2021