Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

   

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

  Ohlasovňa pobytu v Kráľovom Brode na návrh vlastníka  podľa § 7 ods. 1 písm. f, zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom 18.2.2019 trvalý pobyt.

  Meno a priezvisko Dátum narodenia
  Michaela Kumanová                           27.01.1991

   Miestom nového trvalého pobytu   je  obec Kráľov Brod.

     V Kráľovom Brode, 18. februára  2019

  ZDIEĽAŤ