Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

0
545

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Kráľovom Brode na návrh vlastníka  podľa § 7 ods. 1 písm. f, zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom 17.04.2021 trvalý pobyt

     Meno a priezvisko Dátum narodenia
    Ladislav Farkas 14.10.1972

 Miestom nového trvalého pobytu menovanej  je obec Kráľov Brod.

Vyvesené : 17.04.2021

Zvesené :   03.05.2021