Oznámenie o uložení zásielky

Obecný úrad v Kráľovom Brode oznamuje, že na pošte v Kráľovom Brode sa nachádza     doporučenú listovú zásielku na prevzatie pre :

Alžbeta Mikušová, bytom : obec  Kráľov Brod      

 Zásielku si môžete prevziať na pošte v Kráľovom Brode do 2.8.2018. Po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi.

 

ZDIEĽAŤ