Oznámenie o uložení zásielky

0
83

Oznámenie o uložení  zásielky    pre :  Zoltán Juhos , Kráľov Brod 0

V zmysle §5 zákonač.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. občanovi, ktorému bol trvalý pobyt zrušený, obec doručuje písomnosť oznámením na úradnej tabuli. Vaša písomnosť je uložená na pošte Kráľov Brod, kde si ju môžete prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia t.j. 24.2.2021 – do 15.3.2021    Pošta Kráľov Brod – Otváracie hodiny:

Pondelok 8.00 – 13.00 14.00 – 15.00
Utorok 8.00 – 12.30
Streda 8.00 – 13.00 14.00 – 17.00
Štvrtok 8.00 – 13.00 14.00 – 15.00
Piatok 8.00 – 13.00 14.00 – 15.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Po neprevzatí písomnosti do uvedeného termínu bude táto vrátená jej odosielateľovi ako nedoručená. Vyvesené :  24. 2. 2021