Oznámenie o uložení zásielky

Obecný úrad v Kráľovom Brode oznamuje, že na Obecnom úrade Kráľov Brod sa nachádza  „Oznámenie o uložení zásielky“ pre :

Alžbeta Mikušová nar. 1983   Kráľov Brod      –     Okresný súd Bratislava II

Odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky je 15 kalendárnych dní od vyvesenia na úradnej tabuli na Obecnom úrade , Kráľov Brod.

Zásielku si môžete prevziať na obecnom úrade v Kráľovom Brode do 31.8.2018

ZDIEĽAŤ