Home Ing. Marián Péteri, audítor Šaľa Audit účtovnej závierky a audit súladu výročnej správy za rok 2014

Audit účtovnej závierky a audit súladu výročnej správy za rok 2014