Ing. Marián Péteri, audítor Šaľa

0
567

Audit účtovnej závierky a audit súladu výročnej správy za rok 2014