KALENDÁR

AEC v1.0.4

UDALOSTI V OBCI

  • 24. apríla 2020Vývoz separovaného odpadu -Plasty-vriec
  • 22. mája 2020Vývoz separovaného odpadu- plasty-vriec
AEC v1.0.4