Home Zastupiteľstvo Uznesenie obecného zastupiteľstva č.11 OZ 2020 bod 3