Home Zastupiteľstvo Uznesenie obecného zastup. č.19-OZ2021bodII5