Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

KALENDÁR

AEC v1.0.4

UDALOSTI V OBCI

  • 14. februára 2020vývoz separovaného odpadu Plasty-vriec
  • 27. marca 2020Vývoz separovaného odpadu plasty-vriec
  • 24. apríla 2020Vývoz separovaného odpadu -Plasty-vriec
  • 22. mája 2020Vývoz separovaného odpadu- plasty-vriec
AEC v1.0.4