Home VOĽBY DO NR SR 2023 Elektronická adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu Voľby NR SR 2023-Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Voľby NR SR 2023-Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu