Home Spolupráca medzi generáciami Dodatok k zmluve zo dňa 23.06.2021